לוגו לשכת המסחר גיברלטר ישראל – גיבראל

לשכת המסחר גיברלטר ישראל - גיבראל, בניהולה של אילת מאמו שי

כחלק מהקשרים העסקיים החשובים והחזקים, שנוצרו בישראל בשנים האחרונות, אסקימוTV הטלוויזיה של העסקים מקדמת קשרים עסקיים גלובאליים בין הקשרים והשותפויות שנוצרו, לשכת המסחר גיברלטר ישראל – גיבראל, בניהולה של אילת מאמו שי
גיברלטר מדינה קטנה ואוטונומית המשמשת שער כניסה לעסקים בישראל לשוק האירופי.